Andreezovy stránky magických rostlin
san pedro
menupaint
Historie
menupaint
Ucinky
menupaint
Davkovani
menupaint
Kultivace
menupaint
Morning Glory
menupaint
Historie
menupaint
Ucinky
menupaint
Davkovani
menupaint
Kultivace
menupaint
Galerie

TRICHOCEREUS PACHANOI
San Pedro

Historie

San Pedro je v lidovém léčitelství (curanderismo) právem opředen magickou symbolikou: San Pedro je vždy v souladu s mocí zvířat, s mocí silných a vážených, s mocí těch, kdož ovládají nadpozemské síly. Kaktus San Pedro je nepochybně jednou z nejstarších magických rostlin Jižní Ameriky. Nejstarší dochovaná památka byla vytvořena chavínskou kulturou, jde o chavínskou rytinu ze 13. stol. Př. n. l. nelezenou v jednom severoperuánském chrámu. Na téměř stejně starých pozůstatcích chavínských tkanin je vyobrazen San Pedro spolu s jaguárem a kolibříkem. Peruánské keramické sošky, vyrobené mezi 10.-7. stol. Př. n. l., zobrazující tento kaktus společně s jelenem. Jiné sošky, vyrobené o několik století později, znázorňují kaktus v přítomnosti jaguára a stylizovaných spirál zobrazujících zřejmě halucinační stavy. Při pobřeží jižního Peru se dochovaly pozůstatky kultury Nazca, jde o keramické urny z období 1. stol. př. n. l. – 5. stol.n.l s vyobrazením kaktusu San Pedro. Používání kaktusu San Pedro bylo v Peru rozšířené už před příchodem prvních Španělů. Jeden duchovní vypráví, že šamani „připravují ze šťávy tlustého hladkého kaktusu nápoj achuma... Nápoj je tak silný že domorodci po jeho vypití pozbývají všech smyslů a zjevují se jim vidiny ďáblovy...“ Římskokatolická církev bojovala proti používání kaktusu San Pedro stejně usilovně jako v případě peyotlu: „Prostřednictvím této rostliny ďábel svádí duše Indiánů... a v jejich pohanské víře je nutí ke lžím a pověrám... ti, kdo vypijí šťávu kaktusu, ztrácejí vědomí, jako by byli mrtvý. Dokonce jsou známy takové případy, kdy domorodci zemřeli vinou působení jedu na mozek. Uchváceni opojným nápojem sní o tisícerých nesmyslech, jimž věří jako by byli skutečnými...“ Používání kaktusů Trichocereus je dnes rozšířené podél peruánského pobřeží a na svazích peruánských a bolivijských And. Jeho magické užívání bylo silně ovlivněné křesťanstvím. To ostatně dokazuje i jeho domorodé jméno, které zřejmě našlo inspiraci v představě svatého Petra jako držitele klíčů ke svaté bráně. Rituál je mimojité silně ovlivněn pohybem měsíce a jeho celkový obsah je směsicí pohanství a křesťanství.
San Pedro se dnes používá k léčení celé řady nemocí, včetně alkoholismu a šílenství, při věšteckých rituálech, ke zmaření magických sil nechtěné lásky, ke zrušení všech druhů kouzel a k zajištění úspěchu v riskantních osobních záležitostech. San Pedro sice není jedinou magickou rostlinou, kterou šamani v blízkosti posvátných horských jezer sbírají a používají, je z nich však tou nejdůležitější.
K vysokohorským jezerům se šamani vydávají pravidelně každý rok, aby se očistili a navštívili mocné kouzelníky a „majitele“ božských rostlin, které mají schopnost probudit nadpozemské duchovní síly. Dokonce i nemocní vynaloží poslední zbytky svých sil a vydávají se na dlouhou pouť do vzdálených horských míst, protože věří, že kajícníci mohou ve vodách tamních jezer projít proměnou. Podle domorodých proměn jsou rostliny nasbírané v těchto posvátných místech obdařeny výjimečnou mocí, která léčí nemocné o odvrací magická kouzla.
Podle počtu žeber šamani rozlišují čtyři „druhy“ kaktusu. Kaktusy se čtyřmi žebry jsou vzácné a podle Indiánů neobyčejně silné.Jsou obdarovány zvláštními nadpřirozenými silami, jelikož čtveřice žeber představuje „čtyři směry větru“ a „čtyři cesty“.
Kaktusu rodu Trichocereus se podél severního pobřeží peru říká San Pedro, v severní části And huachuma a v Ekvádoru aguacolla a gigantón. V Bolívii má tento kaktus název achuma, z čehož také vzniklo označení pro stav opilosti, chumarse.
Dužina kaktusu, běžně prodávaná na tržišti, se nařeže na plátky a asi hodinu se vaří. Připravený nápoj promlouvá k šamanovi a probouzí jeho vlastní „vnitřní moc“. Omamný nápoj se někdy připravuje ze samotného kaktusu, avšak většinou se do něj přidávají i další rostliny, které se vaří ve zvláštní nápoje. Tomuto nápoji se říká cimora. Mezi množstvím přísad je mimo jiné andský druh kaktusu Neoraimondia macrostibas, jedna rostlina rodu Iresine z čeledi laskavcovitých (Amaranthaceae), rostlina Pedilanthus tithymaloides z čeledi přyscovitých (Euphorbiaceae) a rostlina Isotoma longiflora z čeledi zvonkovitých (Campanulaceae). Všechny zmíněné přísady, s výjimkou rostliny rodu Iresine, jsou dobře známými prostředky používanými k léčení „šílenství“. Dalšími přísadami mohou být rostliny Brugmansia aurea a B. sanguinea, jež jsou sami osobě mocnými halucinogeny.
Správné botanické určení kaktusu San Pedro bylo velice složité a podařilo se jej vyřešit teprve nedávno. V dřívějších chemických a psychiatrických výzkumech, které se prováděly v Peru, byl tento kaktus nesprávně určen jako druh nopálu Opuntia cylindrica. Nedávné výzkumy také potvrdili zásadní význam používaných rostlinných přísad, jež si bezpochyby zaslouží více pozornosti. Při jistých magických obřadech se používají i další přísady. Účinek nápoje se často zesiluje rozemletými kostmi či hřbitovním prachem. Nemůžeme než souhlasit se slovy jednoho z pozorovatelů: San Pedro je „katalyzátorem probouzejícím všechny skryté síly, jež se podílejí na domorodých léčebných rituálech. Zejména jde o vizionářské a věštecké schopnosti“ šamana, který na sebe může vzít totožnost jiného člověka. Magická síla San Pedra však daleko přesahuje léčebné a věštecké rituály. Domorodci věří, že San Pedro stráží dům jako hlídací pes a každého vetřelce zažene na útěk strašlivým pískotem. Takto popisuje účinky magického kaktusu jeden ze šamanů: „...nejdříve přichází... dřímota, zasněnost a pocity letargie... mírné závratě... a potom ohromující „vize“. Všechny skryté schopnosti vyplouvají na povrch... Omámení je doprovázeno lehkým znecitlivěním těla, postupně vystřídané pocitem klidu. Následuje pocit odtržení... jenž do sebe vztahuje všechny smysly... včetně smyslu šestého. Jde o telepatický přenos vlastní osobnosti na velké vzdálenosti a přes časové proluky... Je to jako přemístění vlastních myšlenek do vzdálených dimenzí.“
Účastníci rituálu se oprošťují od „hmotného světa“ a cestují kosmickým prostorem. Když jeden Španělský důstojník v 16.století následujícím způsobem popisoval své pozorování, měl zřejmě na mysli šamany: „Mezi Indiány se vyčleňuje skupina čarodějů, jež je vládnoucími Inky do jisté míry trpěna. Berou na sebe různé podoby a rychlostí blesku létají na vzdálená místa, vidí vše co se děje kolem, a rozmlouvají z ďábly, kteří jim odpovídají pomocí magických kamenů, či jiných uctívaných předmětů...“ Extatický, magický let je stále typickým prvkem současných obřadů: „S pomocí San Pedra člověk může zkrotit duchy... a cestovat rychlým a bezpečným způsobem časem, hmotou i prostorem...“
Šaman občas bere drogu sám, někdy ji dává pouze svému pacientovi a jindy ji berou společně. Šaman usiluje o to, aby jeho pacient u nočního obřadu „rozkvetl“, aby se jeho podvědomí „otevřelo jako květ“ stejně jako noční květ kaktusu San Pedro. Pacient prožívá omámení různými způsoby, někdy je klidný a v tichosti rozjímá, jindy však propukne v tanec či sebou jako by beze smyslů začne zmítat.
Podobně jako u mnoha jiných halucinogenů tuto rostlinu darovali bohové člověku proto, aby mohl prožít extázi „prostým, jednoduchým a zároveň rychlým způsobem“. Tato extáze připravuje člověka na posvátný let, který mu umožní prožít jednotu pozemského bytí s nadpřirozenými silami, jednotu, která by bez této rostliny bohů nebyla možná.

Zdroje:

Rostliny Bohů - Magická síla psychoaktivních rostlin, Schultes, Hofmann, Rätsch
Growing the Hallucinogens, How to Cultivate and Harvest Legal Psychoactive Plants by Hudson Grubber
[CNW:Counter]